PMI

Vi utfører Positive Material Identification-PMI med NITON XL3t XRF Analyzer. Aktuell for verifisering av materialer som Super-Duplex, Duplex, SS og Titan-legeringer. PMI er en ikke-destruktiv metode for å bestemme legeringsinnholdet i metaller.