Teknisk rådgivning for offshore, prosessindustri, mekanisk industri og byggindustri.

Kompetanse:

Vi har spesiell kompetanse innenfor materialvalg, sveising, overflatebehandling, forskrifter og standarder. Våre medarbeidere har lang erfaring og vil bistå for å se muligheter og sikre teknisk integritet for ditt prosjekt.

Fagområder:

  • Materialvalg
  • Sveisemetoder
  • Overflatebehandling og korrosjonsproblematikk
  • Kvalitetssikring av sveise og kontrollprosesser
  • Dokumentasjonsgjennomgang
  • Myndighetskrav
  • Standarder og spesifikasjoner