Personellsertifisering

Det er krav til sertifisert personell som utfører sammenføyning av metalliske materialer i de fleste anerkjente produksjonsstandarder. Vi kan tilby personellsertifisering gjennom vår leverandør DNV-GL. HSP Inspection utfører eksaminering ute hos kunde, DNV-GL er beslutningstager, godkjenner og utsteder av sertifikatene.
Relevante standarder for personellsertifisering er:

Sertifisering av sveisere:

  • NS-EN  287-1
  • NS-EN ISO 9606-1
  • NS-EN ISO 9606-2
  • NS-EN ISO 9606-3
  • NS-EN ISO 9606-4
  • NS-EN ISO 9606-5
Sertifisering av hardloddere/hardloddeoperatører:

  • NS-EN ISO 13585

Sertifisering av maskinstillere/sveiseoperatører:

  • NS-EN ISO 14732