Skip to content

Konsulenttjenester-og-rådgivning

Teknisk rådgivning for offshore, prosessindustri, mekanisk industri og byggindustri.

Kompetanse

Vi har spesiell kompetanse innenfor materialvalg, sveising, overflatebehandling, forskrifter og standarder.

Våre medarbeidere har lang erfaring og vil bistå for å se muligheter og sikre teknisk integritet for ditt prosjekt.

Fagområder

  • Materialvalg
  • Sveisemetoder
  • Overflatebehandling og korrosjonsproblematikk
  • Kvalitetssikring av sveise og kontrollprosesser
  • Dokumentasjonsgjennomgang
  • Myndighetskrav
  • Standarder og spesifikasjoner