Skip to content

PMI

Positive Material Identification

Vi utfører Positive Material Identification – PMI med NITON XL3t XRF Analyzer.

Aktuell for verifisering av materialer som Super-Duplex, Duplex, SS og Titan-legeringer.

PMI er en ikke-destruktiv metode for å bestemme legeringsinnholdet i metaller.