Skip to content

Sveiseprosedyrer

Kvalifisering av WPQR

Vi tilbyr kvalifisering av WPQR (sveiseprosedyrer) gjennom vår leverandør DNV.

HSP Inspection utfører oppfølging ute hos kunde, DNV er beslutningstager, godkjenner og utsteder av WPQR.

Relevante standarder for kvalifisering

  • NS-EN ISO 15614-serien fra 1 til 14
  • NS-EN ISO 15613
  • NS-EN ISO 17660-1 (Lastbærende armeringsstål)
  • NS-EN ISO 17660-2 (Ikke-lastbærende armeringsstål)
  • NS-EN 13134 (Hardlodding)

Eksempler på standarder for tilleggskrav

  • ASME IX
  • Norsok M-101/M-601
  • DNV Rules