Skip to content

Sveiseprosedyrer

Kvalifisering av WPQR

Vi tilbyr kvalifisering av WPQR (sveiseprosedyrer) gjennom vår leverandør DNV-GL.

HSP Inspection utfører oppfølging ute hos kunde, DNV-GL er beslutningstager, godkjenner og utsteder av WPQR.

Relevante standarder for kvalifisering

  • NS-EN ISO 15614-serien fra 1 til 14
  • NS-EN ISO 15613
  • NS-EN ISO 17660-1 (Lastbærende armeringsstål)
  • NS-EN ISO 17660-2 (Ikke-lastbærende armeringsstål)
  • NS-EN 13134 (Hardlodding)

Eksempler på standarder for tilleggskrav

  • ASME IX
  • Norsok M-101/M-601
  • DNV Rules