Skip to content

Sertifisering

Personellsertifisering

Det er krav til sertifisert personell som utfører sammenføyning av metalliske materialer i de fleste anerkjente produksjonsstandarder.

Vi kan tilby personellsertifisering gjennom vår leverandør DNV-GL.

HSP Inspection utfører eksaminering ute hos kunde, DNV-GL er beslutningstager, godkjenner og utsteder av sertifikatene.

Relevante standarder for personellsertifisering

Sertifisering av sveisere

  • NS-EN ISO 9606-1
  • NS-EN ISO 9606-2
  • NS-EN ISO 9606-3
  • NS-EN ISO 9606-4
  • NS-EN ISO 9606-5

Sertifisering av hardloddere/hardloddeoperatører

  • NS-EN ISO 13585

Sertifisering av maskinstillere/sveiseoperatører

  • NS-EN ISO 14732