Skip to content

Sertifisering

Personellsertifisering

Det er krav til sertifisert personell som utfører sammenføyning av metalliske materialer i de fleste anerkjente produksjonsstandarder.

Vi kan tilby personellsertifisering gjennom vår leverandør DNV.

HSP Inspection utfører eksaminering ute hos kunde, DNV er beslutningstager, godkjenner og utsteder av sertifikatene.

Relevante standarder for personellsertifisering

Sertifisering av sveisere

  • NS-EN ISO 9606-1
  • NS-EN ISO 9606-2
  • NS-EN ISO 9606-3
  • NS-EN ISO 9606-4
  • NS-EN ISO 9606-5

Sertifisering av hardloddere/hardloddeoperatører

  • NS-EN ISO 13585

Sertifisering av maskinstillere/sveiseoperatører

  • NS-EN ISO 14732