Skip to content

Konsulenttjenester-og-rådgivning

Teknisk rådgivning for offshore, prosessindustri, mekanisk industri og byggindustri. Kompetanse Vi har spesiell kompetanse innenfor materialvalg, sveising, overflatebehandling, forskrifter og standarder. Våre medarbeidere har lang erfaring og vil bistå for å se muligheter og sikre teknisk integritet for ditt prosjekt. Fagområder Materialvalg Sveisemetoder Overflatebehandling og korrosjonsproblematikk Kvalitetssikring av sveise og kontrollprosesser Dokumentasjonsgjennomgang Myndighetskrav Standarder og […]

Sveiseprosedyrer

Kvalifisering av WPQR Vi tilbyr kvalifisering av WPQR (sveiseprosedyrer) gjennom vår leverandør DNV. HSP Inspection utfører oppfølging ute hos kunde, DNV er beslutningstager, godkjenner og utsteder av WPQR. Relevante standarder for kvalifisering NS-EN ISO 15614-serien fra 1 til 14 NS-EN ISO 15613 NS-EN ISO 17660-1 (Lastbærende armeringsstål) NS-EN ISO 17660-2 (Ikke-lastbærende armeringsstål) NS-EN 13134 (Hardlodding) […]

Sertifisering

Personellsertifisering Det er krav til sertifisert personell som utfører sammenføyning av metalliske materialer i de fleste anerkjente produksjonsstandarder. Vi kan tilby personellsertifisering gjennom vår leverandør DNV. HSP Inspection utfører eksaminering ute hos kunde, DNV er beslutningstager, godkjenner og utsteder av sertifikatene. Relevante standarder for personellsertifisering Sertifisering av sveisere NS-EN ISO 9606-1 NS-EN ISO 9606-2 NS-EN […]